Bjuvs kommuns logga

Vårtecken: gatusopningen är igång!

Varje vår sopar kommunen bort grus som under vintern använts för att minska halkan på gator samt gång- och cykelvägar. Gatusopningen startar när vi bedömt att ”vintern” är över. Nu är vi igång i Bjuv.

Bildväljare

Vi har nu satt igång gatusopningen i Bjuv därefter sopas det i Billesholm och sist i Ekeby. Tidplanen är att det kommer bli sopat i hela kommunen till Valborg.

Senast publicerad: