Bjuvs kommuns logga

Landshövdingen besökte Bjuvs kommun och HelloFresh

Idag besökte Skånes landshövding Anneli Hulthén med kollegor från Länsstyrelsen oss i Bjuvs kommun. Även ett studiebesök hos företaget HelloFresh stod på schemat.

Bildväljare

Ovan från vänster: Niklas Ögren, chef samhällsbyggnadsavdelningen, Christian Alexandersson, tf kommundirektör, Agneta Fristedt, kanslichef, Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande, Anneli Hulthén, landshövding och Olof Liungman, avdelningschef Länsstyrelsen.

Idag fick Bjuvs kommun besök av Skånes landshövding Anneli Hulthén med kollegor från Länsstyrelsen. Temat för besöket var kommunens beredskapsarbete och frågor kring civilt försvar - vilka utmaningar och behov har en mindre kommun inom detta område?

Efter en presentation och diskussion kring dessa frågor gjordes även ett studiebesök hos ett av kommunens företag: HelloFresh som är en stor arbetsgivare i kommunen. Cirka 600 personer arbetar här med att förse svenska och danska hushåll med färdigpackade matkassar och recept. Mycket intressant att få en inblick i produktionen och se hur man har arbetat med personalkulturen här sedan HelloFresh själva tagit över som arbetsgivare.

HelloFresh240312

I bild ovan inför besöket i HelloFresh:s produktionslokaler iklädda hårnät, för vissa även skäggnät, från vänster: Peter Nilsson, platschef HelloFresh, Amir Koqinaj, chaufför Länsstyrelsen, Kenney Pihl, kris- och beredskapssamordnare Bjuvs kommun, Anna Rundblad, kommunikatör Bjuvs kommun, Christian Alexandersson, kommundirektör Bjuvs kommun, Anneli Hulthén, Landshövding Skåne, Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande Bjuvs kommun, Agneta Fristedt, kanslichef Bjuvs kommun, Olof Liungman, avdelningschef Länsstyrelsen, Mats Brandström, utredare Länsstyrelsen, Niklas Ögren, chef samhällsbyggnadsavdelningen Bjuvs kommun.

HelloFresh

Peter Nilsson, HelloFresh

Senast publicerad: