Bjuvs kommuns logga

Information om personuppgiftsincident med anledning av IT-attacken mot Bjuvs kommun – så skyddar du dig

Bjuvs kommun utsattes för en IT-attack i januari 2024. Som vi tidigare berättat om har en hackergrupp hotat med läcka information som man säger sig ha kommit över då. Man hotar med att publicera den informationen offentligt. Vi vet i nuläget inte vad för typ av information de kan ha kommit åt.

Det kan vara information som redan är offentlig, men vi kan inte utesluta att det även kan finnas information som inte ska vara offentlig, till exempel personuppgifter, så som personnummer.

Syftet med informationen nu är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kommunen vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Detta har Bjuvs kommun gjort och gör

När kommunen upptäckte incidenten vidtogs omedelbart åtgärder för att skydda it-system och data. Det innebar bland annat att kommunen stängde ned all åtkomst till berörda system, bytte samtliga lösenord och återinstallerade de drabbade arbetsdatorerna. Det var många experter som hjälpte till att begränsa, åtgärda och utreda incidenten. Arbetet fortsätter för att identifiera och införa ytterligare säkerhetsåtgärder för att förhindra liknande dataintrång i framtiden.

Incidenten har anmälts till både integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och polisen.

Generella tips på hur du skyddar dina personuppgifter

IT-attacker och stöld av personuppgifter är tyvärr inte ovanligt. Den som till exempel kommer över personnummer kan försöka använda informationen för bedrägeri och identitetsstöld. Känsliga uppgifter kan få spridning och kanske missbrukas. Här är några tips på vad du själv kan göra för att skydda dina personuppgifter:

  • Betrakta oväntade meddelanden där du ombeds ge ut inloggningsuppgifter, ekonomisk eller annan personlig information, som bedrägeri.
  • Undvik att klicka på länkar eller ladda ner bilagor från oväntade e-postavsändare eller misstänkta e-postmeddelanden.
  • Spärra obehörig adressändring hos Skatteverket och obehörig vidaresändning eller lagring av post hos Adressändring. Detta för att ingen annan än du ska kunna ändra din adress.
  • Registrera digital brevlåda (exempelvis Kivra) för att få snabb information om kreditupplysning. Kreditupplysning sker som oftast vid fakturaköp och kan vara en indikator på att någon använder dina personuppgifter.
  • Kontakta polisen vid misstanke om försök till brott.

Hur skyddar man sig?

För mer information om identitetsbedrägeri, förebyggande åtgärder och vad du kan göra om du misstänker att du är utsatt hittar du på:

Skatteverket- identitetsintrång

Polisen - skydda dig mot bedrägeri

Polisen - så anmäler du bedrägerier

Goda råd om informationssäkerhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida

Läs mer i våra frågor och svar under Med anledning av IT-attacken

Senast publicerad: