Bjuvs kommuns logga

Arbete i Ekeby pågår för att minska risk för översvämningar

För att minska risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk, anläggs separata ledningar för dagvatten och spillvatten. Just nu sker ett sådant arbete i Ekeby. Prognosen är att arbetet kommer vara klart i slutet av oktober 2024.

NSVA arbetar med att byta ut vatten- och avloppsledningar i Ekeby. Det gäller dessa gator:

  • Strömgatan
  • Mejerigatan
  • Karlsgatan
  • Falkgatan

Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatan att bytas. I samband med VA-arbetet kommer belysningsarbeten att utföras.

Så påverkas du

Under inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Det kan även förekomma störningar i form av buller och damm. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. Läs mer på NSVA:s hemsida.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt.

Kontakta NSVA om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in och kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress.

Hur påverkas trafiken?

Framkomligheten på berörda gator kommer under arbetet att vara begränsad. Under den tiden VA-schakten pågår utanför er fastighet kommer det inte att vara möjligt att nå parkeringsplatser eller infarter till fastigheten med bil. Gående har alltid möjlighet att passera. Olika gator kommer att vara tillgängliga för transport till och från området beroende på vilken gata vår entreprenör arbetar i. Du som berörs kommer få information löpande av NSVA.

Senast publicerad: