Bjuvs kommuns logga

Ut ur gruvan kommer…vad?
- Det får du se den 20 maj!

Den 20 maj uppmärksammar vi Bjuvs industrihistoria på både traditionella och nya sätt. Klockan 13 - 16 utanför Gruvmuseet i Bjuv kommer du bland annat kunna ta del av hur ungdomar har tolkat sin kulturhistoria, gå en guidad visning på museet och själv prova på att skapa med spillmaterial från bruket.

Bildväljare

Ett gruvbloss pryder Bjuvs kommunvapen. En lång industritradition har präglat vår ort. Under flera hundra år dominerade kol- och lerindustrin. Den sista gruvan stängdes 1979 men spåren och berättelserna finns kvar i hela kommunen. Under våren 2023 har pilotprojektet "Ut ur gruvan kommer…" genomförts i Bjuvs kommun. Ungdomar från Billesholm har tolkat sitt kulturarv bland annat genom musik. De har till exempel besökt Höganäs Borgestad och spelat in ljud från produktionen. Ljud som kan bli till musik, film eller något helt annat. Vad det är, presenteras på eftermiddagen den 20 maj.

En eftermiddag i lokalhistoriens tecken

Eftermiddagen kommer även att bjuda på mycket mer! Du kan träffa olika lokalhistoriska föreningar, gå med på en guidad visning på Gruvmuseet, bygga och återbruka med spillmaterial från Gruvan, lyssna till ett föredrag och delta i ett quiz. Här kommer finnas något för både stora och små på temat industrihistoria, Bjuvs kommun och Gruvan.

- Ungdomarna har själva valt projektnamnet "Ut ur gruvan kommer…", berättar Hanna Aili, projektledare. Projektet har präglats av ungdomars delaktighet, där de har fått en chans att tolka sin egen lokalhistoria och avgöra vad de tycker är viktigt.

Hela programmet kommer du att hitta på www.bjuv.se längre fram.

Gruvmuseet

Om projektet

Projektet är initierat av kulturdirektörerna i samtliga elva kommuner inom Familjen Helsingborg. Pilotprojektet sträcker sig till juni 2023. Syftet är att tillgängliggöra och utveckla besöksmål inom kulturarvssektorn så att nordvästra Skånes historia breddas med fler perspektiv och kommer fler invånare till del. Bjuvs kommun är utvalt som pilotprojekt och en mall för hur andra kommuner i familjen Helsingborg kan arbeta med att tydliggöra industrihistorien ska ta fram.

Läs mer om kommunens kulturarv och museer.

Foto längst upp: ungdomar spelar in industrins ljud på studiebesök hos Höganäs Borgestad.

Senast publicerad: