Bjuvs kommuns logga

I Bjuv är det tryggt att bo

Årets trygghetsundersökning visar att en negativ trend har brutits och kommuninvånarna upplever att Bjuvs kommun är en trygg plats att bo på.

Bildväljare

Bjuvs kommun har ett fantastiskt läge och befinner sig i en expansiv period med nybyggande
och företagsetableringar. Nu växlar kommunen upp för att flytta fram och lyfta kommunens
position i västra Skåne. Därför är det extra glädjande att kommunens satsning på trygghetsskapande åtgärder har gett resultat med en positiv utveckling med det lägsta indexet sedan undersökningen startade i Bjuv 2007, på 1,89. Förra årets resultat från mätningen låg på 2,76. Snittet för Skåne län exklusive Malmö är 2,0 på en skala mellan 0 – 6, där den sistnämnda siffran indikerar ett alarmerande påtagligt problem.


De största problemen som trygghetsundersökningen pekar på är problem med nedskräpning
och skadegörelse, medan oron för att utsättas för brott är väldigt låg. Majoriteten av de nästan 500 individerna i åldrarna 16 - 85 år som har svarat på enkäten uppger att de inte har varit utsatta för brott i form av våld, stöld eller skadegörelse.

Tryggheten står högt på agendan i kommunen och arbetet har gett resultat

- Tryggheten har ökat, vi har arbetat proaktivt och i samverkan med Polisen, bland annat genom vårt Medborgarlöfte. Våra insatser syns och det speglas i den upplevda tryggheten, säger kommunstyrelsens ordförande, Mikael Henrysson och fortsätter:
- Vi kommer att fortsätta med vårt arbete för att bli den bästa boendekommunen, för att
lyckas är ett trygghetsarbetet en viktig faktor.

Satsningar mot narkotika bland ungdomar

- Sannolikt har det arbete som polisen tillsammans med kommunen lagt ner de senaste åren haft effekt på resultatet. För polisens del har satsningar gjorts mot narkotika och droghantering, främst bland unga. Antalet bostadsinbrott har också minskat 2022 jämfört med föregående år. Insatser har också gjorts mot grövre brottslighet, något som förmodligen haft en dämpande effekt på brottsligheten i kommunen, säger Bo Blixt, kommunpolis Bjuv.

Trygghetsundersökningen genomförs av Polisen sedan 1998.

I bild ovan: Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande i Bjuvs kommun.

Senast publicerad: