Bjuvs kommuns logga

Bjuvs kommun byter kommundirektör

Christer Pålsson slutar, ny tf kommundirektör aviseras onsdag 19 oktober

Bildväljare

Som alla kommuner står vi inför ett ansträngt läge där vi starkt påverkas av vår omvärld. Då gäller det att inte stagnera utan växla upp. Bjuvs kommun har ett fantastiskt läge och vi befinner vi oss i en expansiv period med nybyggande och företagsetableringar. De senaste åren har kommunen utvecklats under vår ledning och nu växlar vi upp med ny kraft för att flytta fram och lyfta kommunens position i västra Skåne.

Med utmaningar kommer också kraven på ett ledarskap som är proaktivt, flexibelt samt samlande och drivande med kraft i styrning, ledning och utveckling för att realisera Bjuvs kommuns vision. Politiken kommer att driva Bjuvs kommun framåt med fokus på kunskap, kompetens och mod.

Med anledning av dessa nödvändiga förändringar har vi idag valt att entlediga kommundirektören Christer Pålsson från sin anställning med omedelbar verkan. Beslutet kommer att klubbas imorgon på ett extra sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott samt därefter på kommunstyrelsens sammanträde. Vid dessa sammanträden kommer också beslut att fattas om den nya tillförordnade kommundirektören i Bjuvs kommun.

”Vi tackar Christer för de år han arbetat för Bjuvs kommun. Nu kommer vi att starta processen att rekrytera en ny kommundirektör” säger Mikael Henrysson, Sverigedemokraterna.

”Vi är ödmjuka för de utmaningar som Bjuvs kommun står inför och kommer nu att rekrytera en kommundirektör som kan fortsätta utveckla vår kommun efter våra visioner” avslutar Matthias Åkesson, Moderaterna.

Vid frågor kontakta

Mikael Henrysson, Sverigedemokraterna, 0730 – 80 37 36

Matthias Åkesson, Moderaterna, 0703 – 77 66 24

Senast publicerad: