Bjuvs kommuns logga

Nya vattenledningar i Bjuv när huvudgatan rustas upp

I centrala Bjuv är det riktigt stökigt och bökigt just nu, maskiner bullrar dagen lång och dammet yr, det är svårt att sig fram på Södra Storgatan som grävs upp i etapper. Gatan som är ortens huvudpulsåder ska rustas upp. I samband med det byter NSVA ut gamla vattenledningar och anlägger nya.

Bildväljare

Läs om det pågående arbetet med att bland annat byta ut de hundraåriga vatten- och avloppsledningar i centrala Bjuv i NSVA:s artikel från 22-10-06

Senast publicerad: