Bjuvs kommuns logga

Individanpassat brandskydd i samarbete med Räddningstjänsten

Vårdtagare i Bjuvs kommun som har hemtjänst tre gånger per vecka eller mer, erbjuds nu ett individanpassat brandskydd. Detta är ett samarbete mellan hemtjänsten i Bjuvs kommun och Räddningstjänsten Skåne Nordväst som startar nu och pågår under ett par veckor framöver. Syftet är att förbättra äldres brandskydd i hemmet.

Bildväljare

Vi vet att risken att drabbas av en brand ökar med åldern, samtidigt som allt fler äldre bor kvar hemma längre. Många som drabbas är kända av myndigheterna sedan tidigare och har ofta hjälp i hemmet.

Det finns flera sätt att skydda sig mot bränder och det är extra viktigt att de som är särskilt riskutsatta har ett förstärkt brandskydd som i de flesta fall behöver individanpassas.

Vi är glada att kunna berätta att hemtjänsten i Bjuvs kommun nu påbörjat ett samarbete med RSNV (Räddningstjänsten Skåne Nordväst) för att få till olika varianter av individanpassat brandskydd hos våra äldre. Vi kommer tillsammans hjälpas åt att identifiera och hjälpa personer som löper stor risk att förolyckas vid brand.

Det är frivilligt att delta i det individanpassade brandskyddet och det erbjuds alla i kommunen som har hemtjänst minst tre gånger i veckan. Hemtjänstpersonalen går igenom en checklista med vårdtagaren och upprättar sedan en åtgärdsplan tillsammans med Räddningstjänsten.

Foto: RSNV

Senast publicerad: