Bjuvs kommuns logga

Egenberedskap - så förbereder du dig på en kris

Den 26 september – 2 oktober är det Krisberedskapsveckan. En nationell aktivitet som visar hur man kan hantera sin vardag vid exempelvis varubrist, energibrist eller långa elavbrott.

Bildväljare

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) leder kampanjen och årets tema är mat. Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av svensk livsmedelsberedskap.

Enligt MSB behöver fler privatpersoner skaffa sig en hemberedskap för en vecka och bland de privatpersoner som har stärkt eller planerar att stärka sin hemberedskap är det vanligast att man bunkrar extra mat.
Läs mer om hur du kan rusta dig inför en eventuell kris och få tips på mat och recept:

www.msb.se/egenberedskap

Senast publicerad: