Bjuvs kommuns logga

Trygghetsvärdarna i Bjuvs kommun - samarbete för att förebygga brott och öka tryggheten

Bjuvs kommuns trygghetsvärdar arbetar för trygghet i vår offentliga miljö och arbetar brottsförebyggande mot skadegörelse- och narkotikabrott. Läs mer nedan.

Bildväljare

Trygghetsvärdarna arbetsleds av kommunens trygghetssamordnare och har regelbunden kontakt med polis, socialtjänst, skola, nattvandrarna och fritidsgårdarna i kommunen.

Trygghetsvärdarnas arbete kretsar kring att skapa aktuella lägesbilder för kommunen och arbeta utefter dessa. Det kan röra sig om platser där det förekommit skadegörelse, inbrott eller där kommuninvånare känner sig otrygga. Trygghetsvärdarnas uppgift blir då att röra sig i området och samtala med människorna som rör sig där.

Trygghetsvärdarna arbetar huvudsakligen kväll och tidig natt. Samtliga trygghetsvärdar har genomgått en HLR-utbildning och i deras bil finns hjärtstartare, första hjälpen-väska samt brandsläckare.

Trygghetsvärdarna pratar gärna med dig som känner dig otrygg eller om du har tips på områden där du tycker att det behövs mer vuxennärvaro.

  • Du ska alltid ringa 112 vid pågående brottslighet eller vid livsfara.

Trygghetsvärdar – en del i kommunens brottsförebyggande arbete

  • Kommunens trygghetsvärdar arbetar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser.
  • Genom trygghetsvärdarna ökar kommunen sin närvaro i det offentliga rummet, varje dag får vi en uppdaterad lägesbilden över vad som sker i kommunen, vilket innebär att vi snabbare kommer att kunna göra insatser där det behövs.
  • En trygghetsvärd är kommunanställd person som genom sin närvaro på strategiska platser inom kommunen verkar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser. En trygghetsvärd har inga befogenheter att omhänderta eller avvisa personer men kan vid behov tillkalla polis, väktare, ambulans eller räddningstjänst.

Så kontaktar du trygghetsvärdarna

Telefon: 0730-462351 eller 0730-466697

e-post: martin.persson@bjuv.se eller cam.eliasson@bjuv.se

Senast publicerad: