De äldre trivs i Bjuv

Bjuvs äldreomsorg får bra betyg av de boende i en undersökning av Socialstyrelsen.

Bildväljare

I Bjuv ökade nöjdheten för dem som bor på äldreboende med en procentenhet och totalt 82 procent är mycket nöjda eller ganska nöjda. För de som får hemtjänst svarade 93 procent att de är mycket nöjda eller ganska nöjda vilket är en minskning med en procentenhet från förra undersökningen. Av nordvästra Skånes 11 kommuner sjönk nöjdheten för de som bor på äldreboende i nio kommuner och för de som får hemtjänst i tio kommuner.

För att ta del av hela resultatet på undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen kan du läsa mer på Socialstyrelsens hemsida.

Senast publicerad: