Bjuvs kommuns logga

Hinderbanor och volleybollplan ska öka den fysiska aktiviteten

I dagarna invigs nya hinderbanor på Varagårdsskolan. Man har även byggt en ny volleybollplan och utemiljön kring skolgården har rustats upp med nya sittplatser kring träden. Detta är ett led i Tekniska förvaltningens arbete med att förnya skolornas utemiljö.

Bildväljare

Att springa, gå, hoppa, krypa och klättra var förr en naturlig aktivitet för oss. Vår moderna livsstil har gjort att vi tillbringar mycket av vår tid framför en skärm, vilket har gjort oss stillasittande. Hinderbanor tar oss tillbaka till våra rötter med naturliga rörelser för förbättrad hälsa och glädje. På Varagårdsskolan har två parallella hinderbanor byggts vilket inbjuder till att tävla mot varandra. På olika håll sitter QR-koder som man kan skanna för att få träningstips. Efter skoltid har även allmänheten tillgång till hinderbanorna.

En del av hinderbanan på Varagårdsskolan

En del av hinderbanan på Varagårdsskolan där balansen utmanas.

Skanna en QR-kod på hinderbanan

Skanna en QR-kod för att få träningstips

Nya sittplatser runt träden på Varagårdsskolan

Även nya sittplatser runt träden på Varagårdsskolan har byggts.

Senast publicerad: