Yrkes-Sfi

När du studerar kurs C eller D kan du kombinera studierna med en yrkesutbildning.

Hos oss på Bjuvs Lärcentrum finns Säljare i kombination med Sfi/Sas.

Andra yrkesutbildningar i kombination med Sfi hittar du hos Yrkes-SFI Skåne. På länken Yrkes-Sfi Skåne kan du läsa mer om dessa utbildningar.

Vissa yrkesutbildningar inom Familjen Helsigborg kan också läsas i kombination med Sfi. Läs mer på länken skanevux.se.

Kontakta vår studie- och yrkesvägledaren på Sfi för mer information.