Studie- och yrkesvägledning

Om du har frågor om grundläggande och gymnasial vuxenutbildning kontaktar du Maria Thyrén.

Om du har frågor om Sfi eller Särvux kontaktar du Ingrid Nöstdal Persson.

Maria Thyrén

Telefon: 042 - 458 52 56

E-post: maria.thyren@bjuv.se

Ingrid Nöstdal Persson

Telefon: 042 - 458 56 17

E-post: ingrid.nostdal@bjuv.se