Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till alla på Bjuvs Lärcentrum, vuxenutbildning.

Adelina Ukehaxhaj, studie- och yrkesvägledare, föräldraledig
Telefon: 042 - 458 52 55
E-post: adelina.ukehaxhaj@bjuv.se

Ann-Marie Hellman, lärare på Sfi
Telefon: 0709 - 553 745
E-post: ann-marie.hellman@futurum.bjuv.se

Ann-Sofi Grankvist, administratör
Telefon: 042 - 458 54 35
E-post: ann-sofi.grankvist@bjuv.se

Bo Stenqvist, rektor
Telefon: 0732 - 343 397
E-post: bo.stenqvist@bjuv.se

Carina Sällberg, lärare på Sfi
Telefon: 0709 - 820 374
E-post: carina.sallberg@futurum.bjuv.se

Darush Dastory, lärare på Sfi
Telefon: 0709 - 820 388
E-post: darush.dastory@futurum.bjuv.se

Helen Ek, lärare i handelskurser och privatjuridik
Telefon: 0709 - 820 334
E-post: helen.ek@futurum.bjuv.se

Ingrid Nöstdal Persson, studie- och yrkesvägledare på Sfi och Särvux
Telefon: 042 - 458 56 17
E-post: ingrid.nostdal@bjuv.se

Jessica Grigoriadou, lärare på Sfi
0738- 434 518
E-post: jessica.grigoriadou@futurum.bjuv.se

Kristina Winck, lärare i svenska/svenska som andraspråk och geografi
E-post: kristina.winck@futurum.bjuv.se

Linda Andersson, lärare i handelskurser
Telefon: 0709 - 800 457
E-post: linda.andersson@futurum.bjuv.se

Lise-Lotte Edman, administratör
Telefon: 042 - 458 53 35
E-post: lise-lotte.edman@bjuv.se

Maria Thyrén, studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasievux
Telefon: 042 - 458 52 56
E-post: maria.thyren@bjuv.se

Natallia Bazes, lärare på Sfi
Telefon: 0722 - 330 891
E-post: natallia.bazes@futurum.bjuv.se

Pouraj Samimi, lärare i matematik
Telefon: 0709 - 820 394
E-post: pouraj.samimi@futurum.bjuv.se

Ramona Sigfridsson, vaktmästare
Telefon: 0731 - 546 588
E-post: ramona.sigfridsson@futurum.bjuv.se

Susanna Grip, lärare på Sfi
Telefon:
E-post: susanna.grip@futurum.bjuv.se

Susanne Franzén, lärare på Sfi
Telefon: 0722 - 195 011
E-post: susanne.franzen@futurum.bjuv.se

Tommy Törnqvist, lärare i engelska, historia och etik & människans livsvillkor
Telefon: 0709 - 820 395
E-post: tommy.tornqvist@futurum.bjuv.se

Yomna Malahifji, lärarassistent
Telefon: 0709 - 820 391
E-post: yomna.malahifji@futurum.bjuv.se

Zsolt Rostas, lärare i svenska/svenska som andraspråk samt IKT-ansvarig
Telefon: 0709 - 820 422
E-post: zsolt.rostas@futurum.bjuv.se

Åke Svärd, biträdande rektor samt lärare i samhällskunskap, historia, religion och matematik
Telefon: 0731 - 587 902
E-post: ake.svard@bjuv.se