Betyg

Du som läser på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt på Sfi, beställer utdrag ur betygskatalogen/samlat betygsdokument på ditt studerandekonto eller på expeditionen.

Du som vill ha ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning eller ett slutbetyg/examensbevis från gymnasial vuxenutbildning kontaktar vår studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasievux.

Studie- och yrkesvägledare

Maria Thyrén

Telefon: 042 - 458 52 56

E-post: maria.thyren@bjuv.se