Aktuellt

Nyheter och aktuella händelser.

Öppet hus

Välkommen till öppet hus på Bjuvs Lärcentrum onsdagen den 17/11 klockan 14.00-18.00.

Vårens kursutbud

Nu kan du söka till våra enstaka kurser som startar i vår. För att söka våra enstaka kurser gör du en webbansökan. Utbudet hittar du i vår webbansökan eller under Utbildning. Sista ansökningsdag är 2021-12-10. Du kan efter 10 december göra en sen ansökan. Kontakta i så fall vår studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasievux.

Du kan även söka våra säljutbildningar. Sista ansökningsdag är 2022-01-24. Du kan även söka till vår nya utbildning Lokalvårdare. Sista ansökningsdag är 2022-01-17. Läs mer under Utbildning eller längre ner på denna sida. Ansökan gör du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i din hemkommun.

Yrkesutbildningar inom Bjuv och Familjen Helsingborg

Nu kan du söka våra säljutbildningar som startar i vår.

Säljare steg 1 - butiksförsäljning
Säljare - yrkesutbildning i kombination med svenska
Lokalvårdare - yrkesutbildning i kombination med svenska för dig som läser minst Sfi B

Ansökan gör du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i din hemkommun.

Ansökningstiden till Säljare steg 1 och Säljare - yrkesutbildning i kombination med svenska, är förlängd till och med 24 januari..

Se hela Familjen Helsingborgs utbud skanevux.se.

Webbansökan

Sök till våra enstaka kurser på grundläggande - och gymnasial nivå i vår webbansökan.

Läs mer under Ansökan.

Slutbetyg

På grund av coronasituationen så förlängs möjligheten att utfärda slutbetyg ytterligare fyra år, läs mer på Regeringkansliets hemsida.

annons för skanevux.se