Bjuvs kommuns logga

  Kollektiv olycksfallsförsäkring

  Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar inom Bjuvs kommuns verksamhetsområde.

  En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Denna försäkring som kommunen har tecknat gäller inte för sjukdom.

  Om du behöver använda försäkringen

  Du gör skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget Protector,

  » Länk till Protectors hemsida för www.protectorforsakring.se

  Uppsök läkare och tandläkare som är anslutna till försäkringskassan.Spara alla kvitton.

  Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse.

  Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post.
  Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

  Behovet av taxi ska även vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats.

  Skador som inträffat ska anmälas till det året skadan inträffade. Försäkringsbolaget som var aktuellt då skadorna hände

  Senast publicerad: 28 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här