Bjuvs kommuns logga

  Inackorderingsbidrag


  Du kan få inackorderingsbidrag från din hemkommun om du studerar på en kommunal gymnasieskola i en annan ort och måste bo på studieorten. Det är en hjälp till kostnader för boende, mat och hemresor.

  Elever som går på folkhögskola, och fristående skolor och söker inackorderingsbidrag ska vända sig till (CSN) Centrala Studiestödsnämnden.

  Du behöver göra en ny ansökan inför varje nytt läsår och bifoga ditt hyreskontrakt tillsammans med din ansökan.

  Ansökan om inackorderingsbidrag i vår e-tjänst

  • att du är är folkbokförd i Bjuvs kommun

  • att du är inskriven i en kommunal gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning i en annan kommun och att du är mottagen som sökande i första hand på din utbildning.
   Läs mer om mottagning i första hand.

  • att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre timmar per dag eller att resvägen uppgår till minst 50 km enkel resa

  • att du inte samtidigt har resebidrag, busskort

  • Att du är under 20 år ,bidraget utgår till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

  Följande belopp basbelopp gäller för läsåret 2020/2021
  47 300 kr och utgår med lägst 1/30 för varje hel månad eleven är inackorderad.
  (Skollagen 15 kap 32 §§ )

  Reseavstånd hem- skola

  Belopp

  50-200 km

  1580 kr/mån

  201-500 km

  2080 kr/mån

  501 - km

  2580 kr /mån

  Utbetalning

  Utbetalning av beviljat inackorderingstillägg sker 9 månader per läsår, september- maj. Stödet betalas ut via det bankkonto som anges i samband med ansökan och stödet utbetalas månadsvis i efterskott

  Den som felaktigt tar emot inackorderingsbidrag är skyldig att återbetala beloppet, beslutet om inackorderingsbidrag grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan

  För att undvika återkrav är det viktigt att du hör av dig till skolan och hemkommunen enligt nedan om du tex

  • avbryter studierna
  • minskar studieomfattningen från hel- till deltid
  • flyttar hem
  • ändrar folkbokföringskommun

  Bjuvs kommun

  042-458 50 00

  info@bjuv.se

  Senast publicerad: 06 augusti 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här