Bjuvs kommuns logga

  Varagårdsskolan

  Varagårdsskolan - den goda skolan som ger omsorg och kunskap.

  Bildväljare

  Vi arbetar för att de olika verksamheterna inom området skall förenas av en gemensam värdegrund och som ett led i värdegrundsarbetet förebygger vi på olika sätt våld och mobbing, vi skall uppleva ett gott arbetsklimat, känna trygghet, tillit och trivsel och bemöta varandra med ömsesidig respekt.

  Vi strävar efter att vara en flexibel organisation, som skall ge eleverna möjligheter att arbeta efter sina individuella förutsättningar i olika grupperingar för att nå skolans mål.

  Genom individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram och genom ett rikt varierat arbetssätt – temaarbete i grupper, enskilt arbete, muntliga och skriftliga redovisningar o s v -möter vi på olika sätt varje enskild elev.

  Vi uppmuntrar elevens aktiva deltagande och samverkan mellan hem och skola, som också är av stor betydelse för de resultat som kan uppnås.

  Besöksadress
  Södra storgatan 21
  267 40 Bjuv

  Postadress
  Bjuvs kommun
  Varagårdsskolan
  Box 501
  267 25 Bjuv

  Administration
  042-458 53 20

  Mejl
  varagardsskolan@bjuv.se

  Frånvaroanmälan
  Infomentor

  Rektor
  Annette Isberg
  042-458 53 19
  Annette.isberg@bjuv.se

  Biträdande rektor
  Maria Sirén Nöbbelin
  042-458 53 18
  Maria.Siren-Nobbelin@bjuv.se

  Biträdande rektor
  Andreas Croneld
  042-458 56 05
  Andreas.croneld@bjuv.se

  Rektor grundsärskola åk 7-9
  Christel Nilsson
  0709-58 53 67
  Christel.Nilsson@bjuv.se

  Studie-och yrkesvägledare F-9
  Sandra Halvarsson
  0708-32 27 79
  Sandra.Amberg@bjuv.se

  Varagårdsskolans fritidshem

  Telefon
  Delfinen
  042-458 50 47, 0709-49 54 21
  Draken
  042-458 53 21. 0709-49 54 22
  Hajen
  042-458 51 73, 0709-49 54 23

  Mejl
  varagard.fritidshem@skola.bjuv.se

  Senast publicerad: 14 augusti 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här