Val av förskoleklass

Val av skola görs 1 december - 31 januari inför att barnen ska börja förskoleklass höstterminen samma år. Förskoleklass är från läsåret 2018/2019 obligatorisk och omfattar alla 6-åringar.

Bildväljare

Dags att välja skola till ditt barn

Val av skola görs 1 december - 31 januari .

Till hösten det år ditt barn fyller 6 år ska barnet börja förskoleklass.
Från och med hösten 2018 är förskoleklassen är en obligatorisk skolform och följer skolans läsårstider och skolans läroplan.

Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola där pedagogerna arbetar mycket med barnets lärande på ett lekfullt sätt.

»Vill du läsa mer om läroplanen för förskoleklass, länk till Skolverket

Du gör ett aktivt skolval och du kan välja vilken skola du vill i kommunen. Den en skola som ligger i annat rektorsområden än där ditt barn bor tar emot elever i mån av plats.

Önskar du välja en fristående skola, kontaktar du och ansöker själv till den skolan.

» Du kan göra ditt skolval från den 1 december

Skolskjuts och busskort

Du som bor i Bjuvs kommun och har långt till din placeringsskola kan ha rätt till busskort till linjetrafik eller kommunal skolskjuts.

Väljer ni en skola som ligger utanför det egna upptagningsområdet står ni själva för eventuell skolskjuts.

» Här hittar du mer information om skolskjuts och busskort

Fritidshem, barnomsorg

Behöver du fritids före och efter skoltid?

Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar. 

När ansöker jag om fritidsplats?
När ditt barn har fått en skolplats kan du söka om en fritidsplats, och ditt barn kan börja på fritids från 1 augusti.

» Läs mer om våra fritids här

 » Ansök om fritidsplats i vår e-tjänst

Kontaktcenter

042- 458 50 00

Info@bjuv.se