Prao -Praktisk arbetslivsorientering

Prao är obligatorisk för dig som går i årskurs 8 eller 9.

PRAO är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering, och i Bjuvs kommun har man beslutat att praon ska genomföras i årskurs 8 på Varagårdsskolan under två sammanhängande veckor på vårterminen.

På Ekeby skola och på Jens Billeskolan är praon uppdelad,en vecka i årskurs 8 på vårterminen och en vecka i årskurs 9 på höstterminen.

Praon är en viktig del av skolans undervisning. Vissa saker kan man inte läsa sig till utan dem måste man uppleva själv, att arbeta är en sådan sak.

Prao är ett tillfälle för dig som elev att bekanta dig med arbetslivet och kan också ge dig en inblick i hur det kan vara att driva ett företag.

Att vara på en arbetsplats med de uppgifter och krav som arbetslivet ställer lär du dig saker både om dig själv, en viss bransch och arbetslivet i stort.

Det kan också vara en hjälp inför ditt gymnasieval och ger dig dessutom en möjlighet att bygga upp ett kontaktnät för att kanske kunna få extrajobb eller sommarjobb.

Praon är en del av undervisningen och närvaro under praon är obligatorisk.

Har du frågor eller funderingar kring PRAO, kontaktar du din SYV på skolan.

Studie- och yrkesvägledare

Varagårdsskolan
0708-32 27 79
Sophia Sjölin

Jens Billeskolan Ekeby skola
0709-58 53 57
Susanne.von.Rosen@bjuv.se