Studie- och yrkesvägledning

Om du har funderingar kring studier och framtidsplaner är du välkommen till skolans studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledarens uppdrag är att ge elever kunskap och förutsättningar till att göra väl underbyggda val till gymnasiet och vidare studier.

Vi ger eleverna relevant, tydlig och objektiv information samt att utifrån den enskilda eleven anpassas vägledningsinsatserna. Vi samarbetar med skolans Elevhälsoteam.

Skolans studie- och yrkesvägledare finns tillgänglig för alla elever att få stöd i valprocesserna till vidare studier och arbete, motiverande samtal, redskap till att söka sig till och hitta information samt att kunna fatta beslut.

Du som är vårdnadshavare är naturligtvis välkommen att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare om du undrar något.

Läs mer på skanegy.se om antagning, ansökan till gymnasieskola, viktiga datum inför gymnasiet

Studie- och yrkesvägledare

Varagårdsskolan
0708-32 27 79
Sophia Sjölin

Jens Billeskolan Ekeby skola
0709-58 53 57
Susanne.von.Rosen@bjuv.se