Skolval

Det fria skolvalet innebär att du har rätt att önska vilken av kommunens skolor ditt barn ska gå på. Du kan även välja en fristående skola eller en skola i en annan kommun.

elever framför skåp i skolan

Att välja skola

Ditt barn har alltid rätt till en plats på skolan i det rektorsområde där barnet är folkbokfört, vilket kallas barnets närområdesskola. Det innebär oftast den skola som ligger närmst barnets hem.

Du får lov att välja en annan skola i kommunen om du önskar att ditt barn ska gå där. Om du väljer en annan skola får barnet gå där i mån av plats. Det betyder att du får lov att välja vilken skola som helst, men att skolan först och främst måste erbjuda plats till de elever som bor i skolans upptagningsområde.

Du har även möjlighet att välja en fristående skola eller en skola i en annan kommun. Tänk på att om du väljer en skola i en annan del av kommunen, en fristående skola eller en skola i en annan kommun, så kan det påverka barnets rätt till skolskjuts. Här läser du mer om reglerna kring skolskjuts.

Hur du gör ett skolval skiljer sig åt beroende på om valet sker inför att ditt barn ska börja förskoleklass eller om du vill göra ett byte när barnet redan går i skolan. Se mer under respektive rubrik nedan.

När ditt barn ska börja förskoleklass har du rätt att välja vilken skola ditt barn ska börja på. Skolvalet görs mellan den 1 december och den 31 januari inför höstterminen. Det innebär att du som har ett barn som fyller 6 år under 2022 som ska börja förskoleklass i augusti, behöver välja skola senast den 31 januari 2022.

Du gör skolvalet genom kommunens e-tjänst eller genom att fylla i en blankett som du skickar till kommunen. Båda vårdnadshavarna måste godkänna skolvalet.

Om du önskar välja en fristående skola så kontaktar du samt ansöker till den skolan på egen hand.

Ska du flytta till eller från Bjuvs kommun, eller önskar byta skola gör du det genom kommunens e-tjänst eller genom att fylla i en blankett som du skickar till kommunen. Båda vårdnadshavarna måste godkänna skolvalet.

Skolplikten innebär bland annat att hemkommunen ansvarar för att barnet får den utbildning den har rätt till. Du som bor i Bjuvs kommun måste därför meddela kommunen vilken grundskola du väljer, även om du byter till en friskola eller en skola i en annan kommun.

Byter du till en fristående skola behöver du även ta kontakt med den skolan för att ansöka om plats.