Skolskjuts

Du som bor i Bjuvs kommun och har långt till din anvisade grundskola kan ha rätt till busskort till linjetrafik eller kommunal skolskjuts. Elever som har möjlighet ska i första hand ska resa med allmän kollektivtrafik mellan hemmet och skolan.

Skolskjutsen i Bjuvs kommun samordnas med kollektivtrafiken. Det innebär att vissa elever i grundskolan får busskort och åker med Skånetrafikens linjetrafik.

De elever som inte kan åka med den kollektiva linjetrafiken åker med upphandlad skolskjuts som har fasta tider och färdplan.

Om eleven väljer skola inom annat upptagningsområde i kommunen, skola i annan kommun har eleven normalt inte rätt till skolskjuts.

Har jag rätt till skolskjuts?

Kartorna nedan visar om eleven har rätt till skolskjuts eller med Skånetrafikens buss.

Jens Billesskolan

Karta - Jens Billeskolan

Rött område - elev som bor där får ta sig till sin närområdesskola på egen hand.

Grönt område - elev som bor där har rätt till busskort för resa till sín närområdesskola.

Blått område - elev som bor där har rätt till skolskjuts till sin närområdesskola.

Ekeby skola

Karta - Ekeby skola

Rött område - elev som bor där får ta sig till sin närområdesskola på egen hand.

Ljusrönt område - elev som bor där har rätt till busskort till sin närområdesskola.

Mörkgrönt område - elev årskurs F-2 har rätt till busskort till sin närområdesskola

Blått område - elev som bor där har rätt till skolskjuts till sin närområdesskola.

Brogårdaskolan och Varagårdsskolan

Karta - Brogårdaskolan och Varagårdsskolan

Rött område - elev som bor där får ta sig till sin närområdesskola på egen hand.

Grönt område - elev som bor där har rätt till busskort för resa till sín närområdesskola.

Blått område - elev som bor där har rätt till skolskjuts till sin närområdesskola.

Orange område - elev som bor där har rätt till skolskjuts till sin närområdesskola i åk F-6, åk 7-9 tar eleven sig på egen hand.

Ansökan om resekort, skolbiljett till regionbuss

»Ansök om resekort/skolbiljett

»Ansök om resekort/skolbiljett för växelvis boende

Även andra resenärer har rätt att åka med skolskjutsarna i mån av plats

Regelverk skolresor

»Regelverk skolskjuts PDF

Tidtabell och hållplatser

»Skånetrafikens hemsida

Hjälp med transport efter olycka

Särskilt anpassad transport för elev som har tillfällig funktionsnedsättning efter en olycksfallsskada, hanteras av Bjuvs kommuns olycksfallsförsäkring.

Dialogen kring särskild transport hanteras mellan vårdnadshavare och försäkringsbolaget.

» Här kan du läsa mer om vår försäkring och hur du anmäler behov av transport.