Bjuvs kommuns logga

  Skolskjuts

  Kommunerna Bjuv, Åstorp, Svalöv och Helsingborg samt Skånetrafiken och Trafikverket samarbetar i projektet Söderåstrafiken. Det innebär att elever som har möjlighet i första hand ska resa med allmän kollektivtrafik mellan hemmet och skolan.

  Du som har långt till din anvisande skola kan ha rätt till resekort/skolbiljett till linjetrafik eller kommunal skolskjuts.

  Hemkommunens skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts gäller endast till och från den skola som eleven hänvisats till.

  Om eleven väljer skola inom annat upptagningsområde i kommunen, skola i annan kommun har eleven normalt inte rätt till skolskjuts

  Ansökan om resekort, skolbiljett till regionbuss

  »Ansök om resekort/skolbiljett i vår e-tjänst


  Skolskjuts - Kartorna nedan visar om eleverna har rätt till skolskjuts eller med regionbuss.

  Jens Billesskolan

  Karta - Jens Billeskolan

  Rött område - elev som bor där får ta sig till sin närområdesskola på egen hand.

  Grönt område - elev som bor där har rätt till busskort för resa till sín närområdesskola.

  Blått område - elev som bor där har rätt till skolskjuts till sin närområdesskola.

  Ekeby skola

  Karta - Ekeby skola (pdf, öppnas i nytt fönster)

  Rött område - elev som bor där får ta sig till sin närområdesskola på egen hand.

  Ljusrönt område - elev som bor där har rätt till busskort till sin närområdesskola.

  Mörkgrönt område - elev årskurs F-2 har rätt till busskort till sin närområdesskola

  Blått område - elev som bor där har rätt till skolskjuts till sin närområdesskola.

  Brogårdaskolan och Varagårdsskolan

  Karta - Brogårdaskolan och Varagårdsskolan (pdf , öppnas i nytt fönster)

  Rött område - elev som bor där får ta sig till sin närområdesskola på egen hand.

  Grönt område - elev som bor där har rätt till busskort för resa till sín närområdesskola.

  Blått område - elev som bor där har rätt till skolskjuts till sin närområdesskola.

  Orange område - elev som bor där har rätt till skolskjuts till sin närområdesskola i åk F-6, åk 7-9 tar eleven sig på egen hand.


  Även andra resenärer har rätt att åka med skolskjutsarna i mån av plats

   

  Regelverk skolresor

  »Regelverk skolskjuts PDF

   

  Tidtabell och hållplatser

  »Skånetrafikens hemsida  Senast publicerad: 31 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här