Interkommunal ersättning

Interkommunal ersättning är en ersättning som Bjuvs kommun kan betala ut till en enskild verksamhet eller kommun om ett barn som är folkbokförd i vår kommun väljer att gå förskola, fritidshem eller skola i en annan kommun. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen och gäller i offentlig som privat verksamhet.

Barn och utbildningsförvaltningen

Kontaktcenter
042- 458 50 00

Mejl
bufekonomi@bjuv.se