Bjuvs kommuns logga

  Utredning av Ekeby skola

  Kommunfullmäktige i Bjuv har beslutat om en utredning av om- och tillbyggnad av Ekeby skola. Utredningen sker under 2020, för att kunna genomföra byggnation under 2021-2022.

  Vad har hänt?

  Vi har påbörjat utredningen. Under våren har vi inventerat byggnaderna, genom bland annat platsbesök.

  Vad gör ni nu?

  Vi planerar workshops med personalen på skolan som en del i att möta upp behoven nu och i framtiden. Under juni kommer vi bland annat att gå igenom tekniska förutsättningar och lokalprogram.

  Vilket är nästa steg?

  I augusti kommer vi att ta fram en tidplan för kommande arbete.

  Hur får jag mer information om processen?

  Information uppdateras löpande på den här sidan.

  Senast publicerad: 31 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här