Utredning av Ekeby skola

Kommunfullmäktige i Bjuv har beslutat om en utredning av om- och tillbyggnad av Ekeby skola. Utredningen sker under 2020, för att kunna genomföra byggnation under 2021-2022.

Vad har hänt?

Vi har påbörjat utredningen. Under våren har vi inventerat byggnaderna, genom bland annat platsbesök. Vi har haft workshops med personalen på skolan som en del i att möta upp behoven nu och i framtiden. 

Vad gör ni nu?

Vi fortsätter med workshops, nu i mindre grupper, för att ta reda på vilka behov som finns och hur vi kan optimera byggnaden utifrån befintliga förutsättningar på platsen.

Vi genomför en planstudie över området för att se vilka eventuella planförändringar som behöver göras. Vi genomför även belysnings- och ventilationsstudier.

Vilket är nästa steg?

Rapporten som ska ligga till grund för fortsatta beslut planeras att lämnas över vid årsskiftet.

Hur får jag mer information om processen?

Information uppdateras löpande på den här sidan.