Bjuvs kommuns logga

  Fritidshem -Ekeby skola

  Ekeby skolans fritidshem erbjuder barnen en verksamhet som bygger på fritidshemmets läroplan

  Bildväljare

  Vårt uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

  Vår verksamhet bygger vi på elevernas intresse där pedagogerna uppmärksammar och tar tillvara på intresset för att skapa situationer där eleverna utmanas i sitt lärande.

  Viktiga inslag hos oss är lek, rörelse och skapande arbetet och utgångspunkten är att lärande sker ständigt och inte enbart i arrangerade inlärningssituationer.

  Hos oss är det viktigt att barn och elever är trygga och trivs och skapa relationer både med vuxna och med andra barn.

  Ni är välkomna att ta kontakt med oss på fritidshemmet om ni vill veta mer om hur vi arbetar och läs gärna mer om vår läroplan.

  » Skolverket -fritidshemmets läroplan

  Besöksadress
  Ekeby skola
  Allégatan 2
  267 75 Ekeby

  Telefon
  0709-723062

  Administration
  042-458 53 90

  Mejl
  ekeby.fritidshem@skola.bjuv.se
  Ekebyskola@bjuv.se

  Biträdande rektor fritidshem
  Rickard Löfgren
  0709-723062
  rickard.lofgren@skola.bjuv.se


  Senast publicerad: 19 augusti 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här