Omsorg på obekväm tid

Bjuvs kommun erbjuder pedagogisk omsorg på morgon- och kvällstid utöver ordinarie öppettider på förskola och fritidshem för barn vars vårdnadshavare arbetar på obekväm tid.

flicka i klätterställning

De ordinarie förskole- och fritidsverksamheterna har öppet 06.00-18.00.

Almlidens förskola i Bjuv har utöver det öppet 05.00-06.00 och 18.00-23.30 för barn från förskola och fritidshem som behöver omsorg på obekväm tid.

Vid behov erbjuds även omsorg 05.00-06.00 på Ekebackens förskolor i Billesholm.

För mer information om barnomsorg utanför ordinarie öppettider kontakta rektorn på ditt barns skola.

Ansökan

För att erbjudas pedagogisk omsorg på morgon- och kvällstid krävs en särskild ansökan där du som vårdnadshavare behöver styrka behovet av omsorg genom att:

- bifoga ett intyg från din arbetsgivare och ett schema som styrker dina arbetstider,

- lämna ett schema med aktuella tider för barnet.

Du ansöker till omsorg på obekväm tid genom kommunens e-tjänst.

Säga upp plats

När behovet av omsorg på obekväm tid upphör säger du upp platsen genom kommunens e-tjänst.