Fristående förskolor och pedagogisk omsorg

I Bjuvs kommun finns två fristående förskolor och en pedagogisk omsorgsverksamhet

Fristående förskolor och pedagogiskt omsorg (dagbarnvårdare)

Bjuv

Fristående förskola

»Trollbäckens förskola i ur och skur

telefon 0734-337944

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)

Jennie Petterson Villa Selleberga

telefon 0707-284372

Billesholm

Fristående förskola

» Borstens Montessori Förskola

Som enskild har du rätt att starta förskole-/fritidshemsverksamhet eller någon form av pedagogisk omsorg.

För att få kommunalt bidrag krävs det att kommunen godkänner verksamheten. Om du är intresserad av att starta fristående verksamhet eller få information om de bidragsregler som gäller är du välkommen att kontakta kommunen.

I den kommunala verksamheten genomförs årligen en barnskyddsrond för att kontrollera att verksamheten är säker för barnen. Då används en checklista som också är vägledande för fristående verksamhet.

 

Bjuvs kommun
042-458 50 00
info@bjuv.se

Kvalitetschef
Erika Blücher
042-458 53 24
Erika.Blucher@bjuv.se