Ny förskola i Ekeby

Kommunfullmäktige i Bjuv har fattat beslut om att en ny förskola ska byggas i Ekeby.

Vad har hänt?

Vi har projekterat för en ny förskola och tagit fram ett underlag för utformning av byggnaden. Förskolan är tänkt att placeras vid området kring Lärkgatan. Vi har gjort geotekniska undersökningar på den föreslagna platsen som visar att den är lämplig att bygga en förskola på. Vi har även gjort VA-utredning och trafik- och bullerutredning.

Vad gör ni nu?

Arbete pågår nu med att arbeta fram detaljplanen för det tilltänkta området där förskolan ska byggas. En detaljplan redovisar vad, var och hur man får bygga samt vad orådet får användas till.

Vilket är nästa steg?

Detaljplanen ska färdigställas. Bygglov ska lämnas in. Planerad byggstart är i början av 2021.

Hur får jag mer information om processen?

Information uppdateras löpande på den här sidan.

Här kan du läsa mer om detaljplanen.