Ny förskola i Ekeby

Kommunfullmäktige i Bjuv har fattat beslut om att en ny förskola ska byggas i Ekeby.

Vad har hänt?

Vi har projekterat för en ny förskola och tagit fram ett underlag för utformning av byggnaden.

Förskolan ska placeras vid området kring Lärkgatan. Vi har gjort geotekniska undersökningar på platsen som visar att den är lämplig att bygga en förskola på. Vi har även gjort VA-utredning och trafik- och bullerutredning.

Vi har gjort en detaljplan för området som redovisar vad, var och hur man får bygga samt vad området får användas till. Därefter har vi ansökt om och fått beviljat bygglov.

Vad gör ni nu?

Under våren 2021 pågår en upphandling av företag som ska bygga förskolan.

Vilket är nästa steg?

När upphandlingen är klar ska företaget börja planera för byggstart. Förskolan ska vara klar under våren 2022.

Hur får jag mer information om processen?

Information uppdateras löpande på den här sidan.