Förskolan Äventyret

Vi har nära naturen och ger barnen upptäckarglädje och nyfikenhet och vår buss tar oss ut på äventyr och upptäcksfärder med barnen i vårt närområde

Förskolan har 5 avdelningar och vår undervisningen utgår från förskolans läroplan.

»Läs mer om undervisning och lärplan i förskola

Vårt undervisande förhållningssätt ska lägg grunden för ett livslångt lärande och skapa förutsättningar för varje barns behov och utveckling.

På förskolan arbetar vi åldersindelat med 1-3 år och 3-5 år.

Besöksadress
Allégatan 2
267 75 Ekeby

Postadress
Bjuvs kommun
Förskolan Äventyret
Box 501
267 25 Bjuv

Telefon
Eldflugan 0709-55 38 65
Lysmasken 0733-80 44 42
Nattfjärilen 0733-80 41 32
Trollsländan 0721-80 33 01
Guldbaggen 0709-55 38 49

Mejl
aventyret.forskola@bjuv.se

Rektor
Anna Cederström
042-458 53 87
Anna.Cederstrom@bjuv.se

Öppettider 6.00-18.00