Bjuvs kommuns logga

  Kullerbyttans förskola

  Välkommen till Kullerbyttans förskola, vi är en nybyggd förskola som öppnade upp i augusti

  Bildväljare

  Om oss

  Välkommen till Kullerbyttan, vår förskola är nybyggd och öppnade i augusti.

  Under våren har vi tillsammans, barn och pedagoger arbetat med att ta fram ett namn för vår nya förskola, och genom en demokratisk process har vi röstat fram namnet Kullerbyttan.

  Våra betydesfulla tankar kring ordet Kullerbyttan, att göra en pedagogisk kullerbytta i våra tankar innebär att ständigt se ur ett annat perspektiv.

  • Hur tänker barn?
  • Hur uttrycker de sig i bild och ord?
  • Hur uppmuntrar och utmanar vi vuxna dom?

  Förskolan kommer bestå av åtta avdelningar. I uppstarten öppnar vi sex avdelningar, och i november utökar vi med två till.

  Avdelningar

  1-5 år
  Vågen
  Regndroppen
  Snöstjärnan

  3-4 år
  Frosten
  Glaciären

  5 år
  Virvelvinden

  I november startar vi upp Vattenfallet och Molnet som kommer vara 1-3 års avdelningar.

  Undervisning och demokrati

  På Kullerbyttan arbetar vi Reggio Emiliainspirerat och projektinriktat med barnen.

  "Projektinriktat förhållningssätt innebär att vi skapar förutsättningar för barnen att kunna gå djupare in i ett fenomen eller begrepp genom att arbeta med det under en längre tid"

  Våra värdeord på förskolan

  • Vår förskola ska vara en trygg och välkomnande plats för alla och den ska präglas av en atmosfär av värme, vänskap och gemenskap

  • Vi strävar mot att alla ska känna tillit till sig själv och andra. För oss är lyssnandet viktigt, allas tankar är värdefulla och blir synliga i utbildningen

  • Vår strävan är att vår utbildning ska kännetecknas av ett utforskande arbetssätt i kreativa lärmiljöer. Det gör det intressant för barnen och väcker nyfikenhet i meningsfulla sammanhang, och vi arbetar i projekt för att skapa förutsättningar för barnet att nå en djupare förståelse i olika arbetsområde. 

  • För oss är det viktigt att barn ska få möta vuxna som har en positiv framtidstro och förmedlar en känsla av att det är spännande att växa, utvecklas och lära.

  Besöksadress
  Tibbarpsgatan 39
  267 33 Bjuv.

  Postadress
  Bjuvs kommun
  Kullerbyttans förskola
  Box 501
  267 25 Bjuv

  Telefon

  Frosten
  0721 83 96 22

  Glaciären
  0709 55 36 83

  Virvelvinden
  0709 58 50 26

  Snöstjärnan
  0721 83 96 15

  Regndroppen
  0721 83 95 70

  Vågen
  0721 83 95 59

  Mejl
  kullerbyttans.forskola@bjuv.se

  Rektor
  Ulrika Pålsson
  Ulrika.Palsson@bjuv.se

  Förskolans öppettider
  6.00-18.00

  Senast publicerad: 01 september 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här