Billesholms förskolor

Välkommen till Billesholms förskolor.

Det finns fem förskolor i Billesholm, varav en är en ur och skur förskola.

Ljungsgårds förskola, Sagogrottans förskola ,Sjumilaskogens förskola, Trollföljtens förskola och Solvallens I ur och skur förskola tillhör Billesholms förskoleområde har ett nära samarbete och har en gemensam förskolerektor.

Våra förskolor följer förskolans läroplan och skollagen och vi erbjuder ett stimulerade lärande, utveckling och en trygg omsorg för ditt barn.

Du som vårdnadshavare

är viktig för oss på förskolan, tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättning för ditt barn att utvecklas rikt och mångsidigt.

Den dagliga kontakten när du hämtar och lämnar ditt barn är en värdefull stund för oss då vi samtalar om hur ditt barn har haft det under dagen. Du är alltid välkommen med dina frågor till oss.

Inskolning

har vi under hela året men just under augusti månad har vi en inskolningsperiod då välkomnar vi flera nya familjer till förskolan.

Fokus ligger på att skapa många mötesplatser för goda möten mellan barn och vuxna. De barn som redan går på förskolan har en viktig roll att visa vår verksamhet och bjuda in de nya kompisarna

Digitala verktyg i lek och utforskande är

en del av det material och miljö som finns på våra förskolor. Att stimulera utveckling och lärande genom att få intresse för berättelser, bilder och texter genom de digitala verktygen är ett sätt att lära sig mer.

Måltider i förskolan

Att skapa en trygg miljö och ge barnen på förskolan en positiv upplevelse av alla måltiderna under dagen, frukost, lunch och mellanmål. Det är viktiga stunder i vårt lärande i förskolan och där det ges tillfällen till samtal och känsla till samhörighet.

Här kan du se vilket mat som serveras på förskolan, går att se per dag ett par veckor framåt genom att bläddra på pilarna.

» Matsedel förskola

» Ladda ner matsedel som en app

Några dagar varje år har förskolan stängt,

och under dessa dagar deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om barnet har behov av plats även under dessa dagar kontaktar du förskolans rektor.

»Här hittar du vilka dagar som vi har stängt på ditt barns förskola.

Billesholms förskolor

Rektor
Jonna Runheimer

Mejl
Jonna.Runheimer@bjuv.se

Biträdande rektor
Sandra Stridh

Mejl
sandra.stridh@bjuv.se