Elevhälsa

Centrala elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Alla elever i våra skolor har tillgång till ett elevhälsoteam, EHT och i det ingår det medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Våra elevhälsoteam som finns på våra skolor tillhör organisatoriskt den centrala elevhälsan och deras gemensamma uppgift är att stödja rektorer och pedagoger, barn, elever och deras vårdnadshavare genom att bidra med spetskompetens och insatser för hälsa, lärande och utveckling.

Stödfunktionerna kan till exempel vara språkstöd och kurator.
»Här kan du läsa mer om stödinsatser i skolan.

Vår medverkan är också viktig när det gäller generella frågor om skolan värdegrund, elevernas arbetsmiljö. Det kan tex handla om

  • arbetet mot kränkande behandling
  • undervisning om tobak, alkohol och andra droger
  • jämställdhet
  • sex- och samlevnadsundervisning.

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att kontakta centrala elevhälsan (EHT team) på ditt barns skola.


I Bjuvs kommuns centrala elevhälsan ingår det specialpedagoger, språkpedagog, logoped och psykologer som har ett tätt samarbete med EHT teamen som finns på våra skolor.

Om du frågor om specialpedagogiska insatser, vänligen kontakta Nadia Daddi


Kurator
Anna Engblom
0709-55 36 25
Anna.Engblom@bjuv.se

Skolsköterska
Cecilia Johansson
0709-58 53 26
Cecilia.johansson@bjuv.se

Kurator
Fredrik Lavess
0708-54 45 66
fredrik.lavess@bjuv.se

Skolsköterska
Sandra Sobieski
042- 458 53 84
0709- 55 36 36

Kurator
Sanna Löther
0722-354733
Sanna.Lothner@bjuv.se

Skolsköterska
Katarina Jonasson
0709-58 53 54
Katarina.Jonasson@bjuv.seKurator
Julia. Achiniotis
0731-58 83 73
julia.achiniotis@bjuv.se

Skolsköterska
Anette Rosell
0709-49 54 97
Anette.Rosell@bjuv.se


Bjuvs kommun
Telefon 042-458 50 00
info@bjuv.se


Verksamhetschef
Elevhälsa, förskola och skola
Vlatka Glumac
Vlatka.Glumac@bjuv.se

Enhetschef
Johan. Ceric Andelius
Centrala elevhälsan
johan.ceric.andelius@bjuv.se