Bjuvs kommuns logga

  Elevhälsa

  Centrala elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

  Alla elever i våra skolor har tillgång till ett elevhälsoteam, EHT och i det ingår det medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

  Våra elevhälsoteam som finns på våra skolor tillhör organisatoriskt den centrala elevhälsan och deras gemensamma uppgift är att stödja rektorer och pedagoger, barn, elever och deras vårdnadshavare genom att bidra med spetskompetens och insatser för hälsa, lärande och utveckling.

  Stödfunktionerna kan till exempel vara språkstöd och kurator. »Här kan du läsa mer om stödinsatser i skolan.

  Vår medverkan är också viktig när det gäller generella frågor om skolan värdegrund, elevernas arbetsmiljö. Det kan tex handla om

  • arbetet mot kränkande behandling
  • undervisning om tobak, alkohol och andra droger
  • jämställdhet
  • sex- och samlevnadsundervisning.

  Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att kontakta centrala elevhälsan (EHT team) på ditt barns skola.


  I Bjuvs kommuns centrala elevhälsan ingår det specialpedagoger, språkpedagog, logoped och psykolog som har ett tätt samarbete med EHT teamen som finns på våra skolor.

  Om du frågor om specialpedagogiska insatser, vänligen kontakta Nadia Daddi


  Kurator
  Anna Engblom
  0709-55 36 25
  Anna.Engblom@bjuv.se

  Skolsköterska
  Cecilia Johansson
  0709-58 53 26
  Cecilia.johansson@bjuv.se

  Kurator
  Ajla Nelson
  0708-544566
  Ajla.Nelson@bjuv.se

  Skolsköterska
  Anna Iven Liljekvist
  042- 458 53 84
  0709- 55 36 36
  anna.iven-liljekvist@bjuv.se

  Kurator
  Sanna Löther
  0709-553608
  Sanna.Lothner@bjuv.se

  Skolsköterska
  Katarina Jonasson
  0709-58 53 54
  Katarina.Jonasson@bjuv.se  Kurator
  Frida Engman
  0731-58 83 73
  frida.engman@bjuv.se

  Skolsköterska
  Anette Rosell
  0709-49 54 97
  Anette.Rosell@bjuv.se


  Bjuvs kommun

  telefon växel 042-458 50 00

  info@bjuv.se

   

  Elevhälsochef

  Vlakta Glumac

  Vlakta.Glumac@bjuv.se

  Senast publicerad: 14 september 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här