Bjuvs kommuns logga

  Elevhälsa

  Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

  Alla elever i våra skolor har tillgång till ett elevhälsoteam, EHT och i det ingår det medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Deras uppgift är att stödja förskolechefer, rektorer, pedagoger, arbetslag, barn och ungdomar och deras vårdnadshavare genom att bidra med spetskompetens och insatser för barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

  Stödfunktionerna kan till exempel vara språkstöd och kurator.

  Här kan du läsa mer om stödinsatser i skolan.

  Vår medverkan är också viktig när det gäller generella frågor om skolan värdegrund, elevernas arbetsmiljö. Det kan tex handla om

  • arbetet mot kränkande behandling
  • undervisning om tobak, alkohol och andra droger
  • jämställdhet
  • sex- och samlevnadsundervisning.

  Du är alltid välkommen att kontakta elevhälsan på din skola.

  Kontaktuppgifter till elevhälsa


  Kurator
  Josefin Svensson
  0709-55 36 25
  josefine.svensson@bjuv.se

  Skolsköterska
  Cecilia Johansson
  0709-58 53 26
  Cecilia.johansson@bjuv.se

  Kurator
  Ajla Nelson
  0708-544566
  Ajla.Nelson@bjuv.se

  Skolsköterska
  Anna Iven Liljekvist
  042- 458 53 84
  0709- 55 36 36
  anna.iven-liljekvist@bjuv.se

  Skolsköterska
  Katarina Jonasson
  0709-58 53 54
  Katarina.Jonasson@bjuv.se

   

  Elevhälsa

  Kurator
  Frida Engman
  0731-58 83 73
  frida.engman@bjuv.se

  Skolsköterska
  Anette Rosell
  0709-49 54 97
  Anette.Rosell@bjuv.se


  Senast publicerad: 28 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här