Klaga eller lämna synpunkt

Här kan du lämna klagomål eller andra synpunkter på socialtjänstens arbete med barn, unga och familjer.

Vi vill utveckla vårt arbete. Din åsikt och dina upplevelser av vårt arbete är därför viktig för oss. Synpunkter kan exempelvis vara beröm eller förslag.

Det finns olika sätt att lämna klagomål eller synpunkter på vårt arbete.

Alla klagomål och synpunkter som registreras kommer till ansvarig chef som utreder och beslutar om eventuella åtgärder.

Oavsett hur du väljer att göra så kommer ditt klagomål eller din synpunkt att registreras digitalt och hanteras. Lämnar du dina kontaktuppgifter kommer även dessa uppgifter att registreras. Du kan välja att vara anonym men då har vi inte möjligheten att ta kontakt med dig efteråt.

Vill du överklaga ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om det i avsnittet missnöjd med beslut eller prata med din handläggare.

Du kan också klaga på socialtjänsten genom inspektionen för vård och omsorg IVO.

Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Verksamhetschef
Ulrik Ahlm
042-458 53 58