Adoption

Den som vill adoptera ett barn måste ha ett medgivande från socialnämnden. Kontakta familjerätten för mer information.

Par som vill adoptera tillsammans måste vara gifta. Även om du är ensamstående kan du adoptera.

Socialsekreterare genomför en utredning för att se att man som adoptivförälder har möjlighet att erbjuda barnet en bra uppväxt. Utredningen omfattar hembesök och intervjuer, kontroll av polisregister, socialregister och kronofogdemyndighet.

Innan medgivande lämnas måste blivande adoptivföräldrar ha deltagit i föräldrautbildning. Barn från utlandet förmedlas genom en svensk auktoriserad adoptionsorganisation.

Styvbarnsadoption innebär att du som styvförälder vill adoptera din frus eller mans minderåriga barn. Ansökan görs hos tingsrätten, som ger uppdrag till socialtjänsten att utreda om adoptionen är till barnets bästa.

F‌amiljerätten i Bjuv har telefontid. Du kan ringa till socialsekreterarna utanför telefontid men då är det inte garanterat att personen kan svarar direkt.

Rebecka Heijel
Socialsekreterare
Telefon: 042-458 54 61
Telefontid: onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 08:30-09:30

Lena Landgren
Socialsekreterare
Telefon: 042-458 51 09
Telefontid: tisdagar kl. 08.30-09.30