Adoption

Den som vill adoptera ett barn måste ha ett medgivande från socialnämnden. Kontakta familjerätten för mer information.

Par som vill adoptera tillsammans måste vara gifta. Även om du är ensamstående kan du adoptera.

Socialsekreterare genomför en utredning för att se att man som adoptivförälder har möjlighet att erbjuda barnet en bra uppväxt. Utredningen omfattar hembesök och intervjuer, kontroll av polisregister, socialregister och kronofogdemyndighet.

Innan medgivande lämnas måste blivande adoptivföräldrar ha deltagit i föräldrautbildning. Barn från utlandet förmedlas genom en svensk auktoriserad adoptionsorganisation.

Styvbarnsadoption innebär att du som styvförälder vill adoptera din frus eller mans minderåriga barn. Ansökan görs hos tingsrätten, som ger uppdrag till socialtjänsten att utreda om adoptionen är till barnets bästa.

Kontakt

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

F‌amiljerätten i Bjuv har telefontid. Du kan ringa till socialsekreterarna utanför telefontiden men då är det ingen garanti att personen kan svara direkt.

Pia Ljungkvist
Socialsekreterare
Telefon: 042-458 51 04
Telefontid: tisdag och torsdag kl. 08.30-09.30

Har du frågor om faderskap- eller föräldraskapsbekräftelse kontaktar du

Olivera Markovska
Socialrådgivare
Telefon: 042-45 851 36