Adoption

Den som vill adoptera ett barn måste ha ett medgivande från socialnämnden. Kontakta familjerätten för mer information.

Par som vill adoptera tillsammans måste vara gifta. Även om du är ensamstående kan du adoptera.

Socialsekreterare genomför en utredning för att se att man som adoptivförälder har möjlighet att erbjuda barnet en bra uppväxt. Utredningen omfattar hembesök och intervjuer, kontroll av polisregister, socialregister och kronofogdemyndighet.

Innan medgivande lämnas måste blivande adoptivföräldrar ha deltagit i föräldrautbildning. Barn från utlandet förmedlas genom en svensk auktoriserad adoptionsorganisation.

Styvbarnsadoption innebär att du som styvförälder vill adoptera din frus eller mans minderåriga barn. Ansökan görs hos tingsrätten, som ger uppdrag till socialtjänsten att utreda om adoptionen är till barnets bästa.

T‌elefontider

Dag

Tid

Socialsekreterare

Telefon:

Måndag

08.30-09.30

Rebecka Heijel 

042-458 54 61

Tisdag

08.30-09.30

Pia Ljungkvist

042-458 51 04

Torsdag

08.30-09.30

Pia Ljungkvist

042-458 51 04

Fredag

08.30-09.30

Rebecka Heijel 

042-458 54 61