Bjuvs kommuns logga

Familjerätt - för föräldrar som inte bor tillsammans

Alla barn har rätt till trygghet tillsammans med sina föräldrar.

Hos familjerätten kan föräldrar som inte bor tillsammans få stöd och hjälp i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Barnets bästa är alltid vår utgångspunkt.

Den som vill adoptera ett barn måste ha ett medgivande från socialnämnden.

Mer information och kontaktuppgifter

Avtal kan skrivas avseende vårdnad, boende och umgänge om föräldrarna är överens och om det är till barnets bästa. Har socialnämnden godkänt avtalet är det lika bindande som en tingsrättsdom.

Upprättas ett skriftligt avtal om vårdnad, boende och umgänge dokumenteras avtalet och sparas till och med att barnet fyller 18 år.

Mer information och kontaktuppgifter

Från och med den 1 mars 2022 ställs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge inleds. Efter årsskiftet erbjuder familjerätten i Bjuvs kommun dessa informationssamtal.

Mer information och kontaktuppgifter

Vi erbjuder familjerättslig rådgivning. Tisdagar och torsdagar nås vi mellan 08.30-10.00. Utanför dessa tider kan ni ringa och lämna meddelande på våra telefonsvarare.

Kontaktuppgifter finner du längst ner på denna sida.

Om ni är ett gift olikkönat par blir ni automatiskt föräldrar till barnet och ni får gemensam vårdnad vid barnets födelse.

Om ni inte är gifta när barnet föds ska faderskap/föräldraskap fastställas.

Först när ni har undertecknat faderskapet/föräldraskapet, får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

Mer information och kontaktuppgifter

När föräldrar separerar kan det ibland vara svårt för föräldrarna att komma överens om hur de ska göra runt barnet med vårdnad, boende och umgänge eller barnets försörjning. Barnets bästa är utgångspunkten i alla samtal.

Mer information och kontaktuppgifter

Om det är omöjligt för föräldrarna att själva hitta en lösning för sitt barns vårdnad, boende eller umgänge kan domstolen besluta hur barnets framtid ska se ut. I dessa fall gör familjerätten på uppdrag av domstolen en utredning om vårdnad, boende och umgänge.

Mer information och kontaktuppgifter

Kontakt

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

F‌amiljerätten i Bjuv har telefontid. Du kan ringa till Familjerätten utanför telefontiden men det är inte säkert att vi kan svara. Lämna då ett meddelande så ringer vi upp.

Pia Ljungkvist
Socialsekreterare
Telefon: 042-458 51 04
Telefontid: torsdagar klockan 8.30-10.00

Lena Landgren
Socialsekreterare
Telefon: 042-458 54 61
Telefontid: tisdagar klockan 8.30-10.00

Har du frågor om faderskap- eller föräldraskapsbekräftelse kontaktar du

Olivera Markovska
Socialrådgivare
Telefon: 042-45 851 36

Senast publicerad: