Familjerätt - för föräldrar som inte bor tillsammans

Alla barn har rätt till trygghet tillsammans med sina föräldrar.

Hos familjerätten kan föräldrar som inte bor tillsammans få stöd och hjälp i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Barnets bästa är alltid vår utgångspunkt.

Vi erbjuder familjerättslig rådgivning och har fyra fasta telefontider i veckan. Måndagar, Tisdagar, Torsdagar och Fredagar nås vi mellan 08.30-09.30. Resterande tider kan ni ringa och lämna meddelande på våra telefonsvarare.

Kontaktuppgifter finner du längst ner på denna sida.

F‌amiljerätten har telefontid. Du kan ringa till socialsekreterarna utanför telefontid men då är det inte garanterat att personen kan svarar.

Ni som har fått barn och inte är gifta med varandra måste fastställa faderskap/föräldraskap. Först när ni har undertecknat faderskapet/föräldraskapet, får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

I vår kommun är det Olivera Markovska som arbetar med faderskap/föräldraskap för de som är sammanboende. Föräldrar som inte bor tillsammans ska istället kontakta Pia Ljungkvist eller Rebecka Heijel.

Mer information och kontaktuppgifter

När föräldrar separerar kan det ibland vara svårt för föräldrarna att komma överens om hur de ska göra runt barnet med vårdnad, boende och umgänge eller barnets försörjning. Barnets bästa är utgångspunkten i alla samtal.

Mer information och kontaktuppgifter

Avtal kan skrivas avseende vårdnad, boende och umgänge om föräldrarna är överens och om det är till barnets bästa. Har socialnämnden godkänt avtalet är det lika bindande som en tingsrättsdom. Upprättas skriftligt avtal om vårdnad, boende och umgänge dokumenteras avtalet och sparas till och med att barnet fyller 18 år.

Mer information och kontaktuppgifter

Om det är omöjligt för föräldrarna att själva hitta en lösning för sitt barns vårdnad, boende eller umgänge kan domstolen besluta hur barnets framtid ska se ut. I dessa fall gör familjerätten på uppdrag av domstolen en utredning om vårdnad, boende och umgänge.

Mer information och kontaktuppgifter

Den som vill adoptera ett barn måste ha ett medgivande från socialnämnden.

Mer information och kontaktuppgifter

F‌amiljerätten har telefontid. Du kan ringa till socialsekreterarna utanför telefontid men då är det inte garanterat att personen kan svarar.

Dag

Tid

Socialsekreterare

Telefon:

Måndag

08.30-09.30

Rebecka Heijel

042-458 54 61

Tisdag

08.30-09.30

Pia Ljungkvist

042-458 51 04

Torsdag

08.30-09.30

Pia Ljungkvist

042-458 51 04

Fredag

08.30-09.30

Rebecka Heijel

042-458 54 61