Bjuvs kommuns logga

Seniorhälsoskola hösten 2023

Seniorhälsoskolan erbjuder seniorer i åldern 60-plus i Bjuv, Billesholm och Ekeby aktiviteter för förbättrad hälsa, ökat välbefinnande, en social gemenskap och ökad livskvalitet. Deltagarna får prova på hälsofrämjande aktiviteter i grupp och målet är att uppmuntra och inspirera till fortsatta aktiviteter.

Alla träffarna kommer att vara i Ekeby.

Bildväljare

Seniorhälsoskolan planeras under 8 veckor med start den 5 oktober 2023. Aktiviteterna är kostnadsfria. Tematräffar och mer fysiska aktiviteter varvas under två tillfällen per vecka, totalt 16 träffar.

Här går vi igenom värdet av ett aktivt liv, lustfyllda och värdefulla måltider, att ta hand om sig själv, att hantera känslor och bryta ofrivillig ensamhet. Aktiviteterna är inriktade på balans, rörelse, dans och skapande aktiviteter. Vid varje tillfälle bjuds deltagarna på gemensam fika.

Seniorhälsoskolan i Bjuvs kommun är ett samarbete mellan Hälsofrämjande- och förebyggande enheten i Bjuv samt studieförbundet Medborgarskolan Syd i Helsingborg.

Anmäl dig till Anneli Larsson, se kontaktuppgifter nedan.

Välkomna!

Seniorhälsokonsulent

Anneli Larsson
anneli.larsson2@bjuv.se
042 - 458 51 26

Senast publicerad: