Hälsosamtalet

Är du född år 1948 eller tidigare? Då kommer du bli kontaktad av oss om erbjudande för ett hembesök. Det innebär att vi kommer till dig och berättar om vilka aktiviteter som finns och vilken stöd och hjälp du kan få.

Det är kostar inget och du väljer själv om du vill få ett hälsofrämjande hembesök. Om du väljer att ta emot erbjudandet kommer du får ett besök från utbildad personal i cirka 45 minuter. Personalen som besöker dig har erfarenhet och kunskap om hälsofrämjande arbete, hälso- och sjukvård och stöd till äldre.

Några exempel på det vi informerar om under besöket är:

  • våra träffpunkter
  • anhörigstöd
  • trygghetslarm
  • hjälpmedel
  • hemtjänst

Meningen med besöket är att tillsammans se om det finns något av det vi erbjuder som kan hjälpa dig behålla eller få en god livskvalitet. Personalen som besöker dig ska alltid visa dig sin legitimation och har alltid tystnadsplikt, det betyder de inte får dela vidare det du berättar om under besöket.

Har du frågor kan du vända dig till vår seniorkonsulent

Seniorhälsokonsulent

Anneli Larsson
042 - 458 51 26
forebyggande@bjuv.se