Hälsofrämjande hembesök

Bjuvs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder dig som är född år -1944 eller tidigare ett hälsofrämjande hembesök.
Besöket genomförs av en hälsopedagog som har erfarenhet och kunskap om hälsofrämjande arbete, hälso- och sjukvård och stöd till äldre.

Jag kommer att kontakta dig per telefon för att erbjuda ett hembesök.
När vi träffas informerar jag om vad kommunens hälsofrämjande insatser har att erbjuda. Jag berättar om våra träffpunkter, aktiviteter, anhörigstöd, hemtjänst, trygghetslarm, hjälpmedel, måltidsstöd etc.

Syftet är att erbjuda dig en god livskvalitet utifrån hur din dagliga livssituation ser ut.

Besöket är frivilligt, kostnadsfritt och beräknas till ca 45 minuter. Vi har tystnadsplikt.
Legitimation visas vid besöket.

Utifrån rådande Coronatider, följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi följer de basala hygienriktlinjerna, dvs tvättar händerna med tvål och vatten och använder handsprit. Vid tecken på minsta symtom bokas tiden om eller så görs samtalet via telefon.

Ring eller maila gärna om du har några frågor.


Kontakt

Hälsopedagog

Linda Dahlman Grönqvist
Telefon: 042- 458 51 26
forebyggande@bjuv.se