Bjuvs kommuns logga

Anhörig

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp i sin vardag. Din omsorg för en närstående kan betyda mycket för hans eller hennes livskvalitet.

Man med rollator tillsammans med kvinna och flicka

Du kan vara make, maka, förälder, barn eller barnbarn, sambo, god vän eller närstående på annat sätt.

Att hjälpa eller vårda en anhörig kan ge både glädje och trygghet men det kan också vara tungt och ensamt många stunder.

Bjuvs kommun erbjuder dig som anhörig/närstående olika former av stöd för att underlätta din livssituationen.

Detta är vad vi bland annat erbjuder:

  • Mötesplats
  • Föreläsningar
  • Stödsamtal
  • Anhöriggrupper
  • Samhällsinformation
  • Hembesök
  • Dagverksamhet
  • Växelvård/avlösning

Våra stöd kostar ingenting och vi kan ordna aktiviteter utifrån ditt behov.

Anhörigkonsulten

Linda Sörensen
anhorigstod@bjuv.se
042-458 54 09

Besöksadress: Postgatan 1A, Bjuv

Senast publicerad: