Anhörig

Föreläsning om HBTQIA+

(homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter, intersexpersoner, asexuella och andra identiteter och läggningar)

Föreläsare Johnna Dessezar berättar om historia och begrepp kring HBTQIA+

Efter föreläsningen finns utrymme för frågor

När: 8 november kl. 18-20 eller

10 november kl. 13-15

Plats: Konferenssalen på Kyrkskolan

Lilla Kyrkvägen 4 i Bjuv

Anmälan sker via denna länk till 8 nov

Anmälan sker via denna länk till 10 nov

Eller ring 042 - 45 854 09 eller skicka ett mejl

anhorigstod@bjuv.se

OBS!

Begränsat antal platser!

Välkommen till en Regnbågsföreläsning!

_____________________________________________________

Anhörigcafé

Nu startar anhörigcafé för dig som har närstående inom LSS.
Första träffen är den 26/10 mellan 18.20 på Solträffen.

Fika erbjuds till självkostnadspris.

Anmälan krävs då det finns begränsat med platser.
Telefon: 042-458 54 09
Mejl: anhorigstod@bjuv.se
För mer information Pdf, 131.3 kB.

Varmt välkommen!

____________________________________________________

Föreläsning om demens

Demensjuksköterska Ann-Charlotte Johansson föresläser om demens i Konferenssalen på Kyrkskolan, Lilla Kyrkvägen 4 i Bjuv.

När: 16 november kl. 18-20
25 november kl. 10-12

Efter föreläsningen finns det utrymme att ställa frågor.

Anmälan krävs då det finns ett begränsat antal platser.
Tel: 042-458 54 09
Mejl: anhorigstod@bjuv.se.

Varm välkommen!

_____________________________________________________

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp i sin vardag. Din omsorg för en närstående kan betyda mycket för hans eller hennes livskvalitet.

Du kan vara make, maka, förälder, barn eller barnbarn, sambo, god vän eller närstående på annat sätt.

Att hjälpa eller vårda en anhörig kan ge både glädje och trygghet men det kan också vara tungt och ensamt många stunder.

Bjuvs kommun erbjuder dig som anhörig/närstående olika former av stöd för att underlätta din livssituationen.

Detta är vad vi bland annat erbjuder:

  • Mötesplats
  • Föreläsningar
  • Stödsamtal
  • Anhöriggrupper
  • Samhällsinformation
  • Hembesök
  • Dagverksamhet
  • Växelvård/avlösning

Våra stöd kostar ingenting och vi kan ordna aktiviteter utifrån ditt behov.

Kontakt

Linda Sörensen
Anhörigkonsulent
042-458 54 09
anhorigstod@bjuv.se

Besöksadress
Postgatan 1A, Bjuv