Bjuvs kommuns logga

  Patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse

  Enligt den patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

  Det finns flera syften med patientsäkerhetsberättelsen:

  • Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
  • Socialstyrelsen kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten.
  • Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer

  Bjuvs Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018PDF (öppnas i Pdf format)

  Kvalitetsberättelse 2018PDF (öppnas i pdf)

  Kontakt

  Medicinskt ansvarig sjuksköterska

  Telefon växel 042-458 50 00

  info@bjuv.se

  Senast publicerad: 28 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här