Patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse

Enligt den patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Det finns flera syften med patientsäkerhetsberättelsen:

  • Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
  • Socialstyrelsen kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten.
  • Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer

Bjuvs Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018PDF (öppnas i Pdf format)

Kvalitetsberättelse 2018PDF (öppnas i pdf)

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se