Trafiksäkerhet och parkering

Ansökan om hastighetsdämpande åtgärder, parkeringstillstånd samt vart du kan parkera personbilar och tunga fordon i Bjuv, Billesholm och Ekeby.

Avgift

Du behöver inte lägga på någon parkeringsavgift i Bjuvs kommun.

För personbil, lastbil och buss

Max 24 timmar i följd! Så lång tid får du parkera på kommunens gator. Begränsningen i tid gäller på vardagar och dit räknas inte vardag före sön­dagar och helgdagar. Det är inte bara i Bjuvs kommun detta gäller. Tidsbegränsningen gäller över hela landet men det finns ofta särskilda skyltar som kan skärpa tiden till några minuter eller öka den till flera da­gar.

På parkeringskartorna hittar du alla kommunala parkeringar

Bjuv

Karta över parkering för personbilar och tunga fordon i Bjuv

Ny uppställningsplats för tunga fordon har skapat på Kristinetorpsvägen i Bjuv

Billesholm

Karta över parkering för personbilar och tunga fordon i Billesholm Pdf, 5.8 MB.

Parkeringsplats på Violgatan i Billesholm Pdf, 1.2 MB.

Parkeringsplats på Vallmogatan i Billesholm Pdf, 1.2 MB.

Ny uppställningsplats har skapat för tunga fordon på Skruvgatan i Billesholm

Ekeby

Karta över parkering för personbilar och tunga fordon i Ekeby Pdf, 168.3 kB.


Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Om du på grund av en funktionsnedsättning har svårt att gå och måste parkera nära ditt mål, till exempel en butiksingång, kan du vara berättigad till parkeringstillstånd för rörelsehindrade. För detta krävs ett läkarintyg som bifogas ansökan.

Kortet är knutet till dig som person och du kan använda det i hela Sverige i olika bilar. Du kan söka antingen som förare eller passagerare.

Ansökan om parkeringstillstånd via e-tjänst

Ansökan om parkeringstillstånd via blankett

Fullmakt för utlämnande av parkeringstillstånd via blankett

Bjuvs kommun har inga egna parkeringsvakter. Parkeringsövervakningen upphandlas av entreprenör som utför uppdraget.

Bjuvs kommun använder sig av parkeringsövervakning. Detta innebär att parkering på annan plats än parkeringsplatser, gator, vägar eller områden avsatta för parkering, kan medföra att fordonsägaren får en parkeringsbot.

Anser du att du felaktigt erhållit en parkeringsbot kan du skicka in ett bestridande till polisen.

Blankett och information för bestridande av parkeringsanmärkning

Hastighetsdämpande åtgärder genom utplacering av blomlådor

Vid önskemål att sänka hastigheten på trafiken i ett bostadsområde kan du ansöka om tillstånd att placera ut blomlådor som trafikhinder. Det är Bjuvs kommuns Gata/Park-enhet som ger tillstånd på de kommunala vägarna inom Bjuvs kommun. Den sökande ansvarar själv för att bygga, sköta och förvara blomlådorna.

Ansök om hastighetsdämpande åtgärder via blankett