Kontakta handläggare

Handläggarna inom funktionshinderenheten tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser som exempelvis personlig assistens, bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagare, avlösare med mera

Biträdande enhetshetschef
Christine Johansson
042-458 52 25
christine.johansson@bjuv.se

Handläggare LSS och socialpsykiatri
Lisa Åsberg
Telefon 042-458 51 08
lisa.asberg@bjuv.se
Telefontid: Måndag till torsdag 8 - 15.30

Handläggare LSS
Nicole Herngren
Telefon 042-458 51 24
nicole.herngren@bjuv.se
Telefontid: Måndag - fredag 8 - 14.00

Telefon växel 042- 458 50 00
info@bjuv.se

Ansök

För att ansöka om insatser vänder du dig till en biståndshandläggare. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig.


Kontakt

LSS handläggare

På tider utöver telefontiderna finns möjlighet att nå eller lämna meddelande på din biståndshandläggares telefon alternativt kontakta Bjuvs kommuns kontaktcenter:

Telefon växel 042- 458 50 00
info@bjuv.se