Våld och övergrepp mot barn

Övergrepp kan ske på olika sätt. I Sverige får man inte slå eller utsätta barn för andra övergrepp.

Man kan också känna sig hotad och misshandlad i själen utan att någon har slagit på en.

Behöver du hjälp och stöd?

Om du känner dig otrygg, blir slagen på eller utsatt för något som känns fel finns det vuxna som kan hjälpa dig.

Du kan komma i kontakt med Socialtjänsten om du kontaktar kommunens kontaktcenter på 042 - 458 50 00 och säger att du vill prata med en handläggare på barn och unga.

Du kan också mejla till info@bjuv.se.

Är det på kvällstid eller på helger kan du ringa Socialjouren i Helsingborg.

Du ringer till polisen 114 14 och begär Socialjouren.

En möjlighet kan vara att prata med din lärare, skolkurator eller skolsköterska som hjälper dig att få tag i personer som kan hjälpa dig.

Via polisen eller socialtjänsten kan du komma i kontakt med Barnahuset i Helsingborg.